Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Szanowni Państwo

    Od dnia 1 września 2017r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy weszła w skład placówek tworzących Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy jest poradnią publiczną działającą w systemie oświaty. Udzielamy pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. Dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli i ich rodzice przyjmowane są ze względu na miejsce zamieszkania. Korzystanie z naszej pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. Przyjęcia dzieci i młodzieży odbywają się na wniosek ich rodziców/prawnych opiekunów. Rodzic/prawny opiekun może zgłosić dziecko osobiście lub telefonicznie. Realizujemy swoje działania przez: diagnozę (wydawanie pisemnych opinii), konsultację, wielospecjalistyczną terapię, psychoedukację, doradztwo, mediacje, interwencje, działalność profilaktyczną i informacyjną.


       W poradni działają zespoły orzekające, które na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wydają: Gabinet terapiiorzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

       

    Udzielamy pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00, zgodnie z harmonogramem godzin pracy pracowników poradni. Informację o godzinach pracy pracowników można uzyskać w sekretariacie poradni.

Zapraszamy do nas!

Godziny pracy sekretariatu: 7:30 – 15:30
Rejestracja telefoniczna w godzinach od 7:30 do 15:30

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.

Janusz Korczak

Artykuły

Organizacja pracy CPPPiDN od dnia 29 marca 2021r.

26 marca 2021

I N F O R M A C J A

Organizacja pracy Centrum Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej
i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
od 29 marca 2021 roku.

 Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) oraz zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia i organu prowadzącego w dniach od 29.03.2021 r. do 09.04.2021 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy wchodzące w skład Centrum będą świadczyły pracę w formie zdalnej.

 

Sekretariaty Centrum w budynkach przy ul. Chrobrego 13 i ul. Witelona 8 będą czynne w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Organizacja pracy CPPPiDN od dnia 29 marca 2021r.

Informacja

22 grudnia 2020

W dniu 24.12.2020r. placówki Centrum Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli
są dostępne dla klientów do godziny 12:00.

Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Informacja

Informacja

20 października 2020

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli zawiesza do dnia 26.10.2020r. bezpośrednie zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Czytaj więcej o: Informacja

Informacja o zmianie siedziby

28 czerwca 2020

Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli informuje, że Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy nr XIV/196/19 z dniem 1 lipca 2020r. ulega zmianie adres siedziby CPPPiDN oraz PPP Nr 1 na ul. Chrobrego 13 (była ul. Wrocławska 183A). Jednocześnie zmianie ulega również nr telefonu stacjonarnego obecnie 76 72 33 102

Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Informacja o zmianie siedziby

Informacja o dniu wolnym od pracy

5 czerwca 2020

Informujemy, że dzień 12 czerwca 2020 roku jest dniem wolnym od pracy w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy w zamian za pracę w dniu 16 maja 2020 roku. Tym samym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 oraz Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2 również będą nieczynne w tym dniu.

Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Informacja o dniu wolnym od pracy

Informacja o dniu pracującym (sobota)

14 maja 2020

Dyrektor Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli informuje, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 są otwarte w najbliższą sobotę, tj. dnia 16 maja 2020r. Budynek będzie otwarty przy ul. B.Chrobrego 13

Czytaj więcej o: Informacja o dniu pracującym (sobota)

Informacja

7 maja 2020

I N F O R M A C J A

Specjaliści Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy udzielają wsparcia psychologicznego osobom objętym kwarantanną, umieszczonym w izolacji oraz objętych nadzorem epidemiologicznym z powodu COVID – 19.

Można dzwonić od godziny 8.00 do 18.00 w dni robocze oraz od godziny 10.00 do 16.00 w soboty i niedziele na numer telefonu:

782 074 434

Czytaj więcej o: Informacja

Organizacja pracy CPPPiDN od 04 maja 2020 roku

4 maja 2020

Organizacja pracy Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
od 04 maja 2020 roku.

Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją MEN Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1 oraz Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna  nr 2 w Legnicy wznawia działalność diagnostyczną od 4 maja 2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, dzieci i pracowników  prosimy, aby bezwzględnie stosować się do następujących zasad:

  1. Bezwzględnie na diagnozę przychodzimy z dzieckiem zdrowym. Dzieci z objawami choroby (gorączka, kaszel, katar) nie będą przyjmowane.
  2. Prosimy na badanie przychodzić nie wcześniej niż 5 min. przed umówioną godziną.
  3. Na terenie Poradni obowiązkowo należy nosić maseczkę zakrywając usta i nos.
  4. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby niepełnosprawne (niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub głębokim, całościowe zaburzenia rozwoju, osoby niemogące zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia).
  5. Klienci bez maseczki nie będą wpuszczani na teren Poradni.
  6. Po wejściu do budynku Poradni należy bezwzględnie dokonać dezynfekcji rąk.
  7. Ograniczamy do niezbędnego minimum osoby towarzyszące dziecku w diagnozie 1 dziecko/ 1 opiekun - wynika to z ograniczonej liczby osób przebywających w budynku.
  8. Przychodząc na diagnozę/złożyć wniosek, prosimy zabrać swój długopis.

W pierwszej kolejności na wizyty będą umawiani klienci z odwołanych wizyt od 16 marca, którym niezbędne jest wydanie opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego, wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz opinii o domowym nauczaniu.  Pracownicy Centrum będą telefonicznie kontaktowali się z rodzicem/opiekunem umówionego wcześniej dziecka w sprawie nowego terminu wizyty.

Osoby zgłaszające się na diagnozę po raz pierwszy rejestrują wizyty  wyłącznie telefonicznie!

Kontakty telefoniczne:

PPP nr 1 -  76 854 68 43

PPP nr 2 -  76 723 31 00,    76 723 31 02

Prosimy o bezwzględne stosowanie się do w/w zasad, które pozwolą w bezpieczny sposób odpowiedzieć na Państwa potrzeby. Liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie

Z wyrazami szacunku

Julita Kurowska

Dyrektor CPPPi DN w Legnica

 

Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Organizacja pracy CPPPiDN od 04 maja 2020 roku

Miejska Platforma Edukacyjna w Legnicy

30 marca 2020

UWAGA - Rodzice i Opiekunowie dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Udostępniamy Państwu Elektroniczną Platformę Wspracia Psychologiczno-Pedagogicznego,
na której będziemy publikować informacje oraz materiały związane z zespołami wsparcia.

MPE Legnica - CPPPiDN Legnica

Julita Kurowska
Czytaj więcej o: Miejska Platforma Edukacyjna w Legnicy

II Legnickie Targi Edukacyjne - Tu się uczę, tu zdobywam zawód, tu pracuję

6 lutego 2020

ODWOŁANE

II Legnickie Targi Edukacyjne
Tu się uczę, tu zdobywam zawód, tu pracuję

Legnickie Centrum Kultury

ul. Chojnowska 2, 59-220 Legnica

24 marca 2020r.

ODWOŁANE

Julita Kurowska
Czytaj więcej o: II Legnickie Targi Edukacyjne - Tu się uczę, tu zdobywam zawód, tu pracuję